DenCity: Hållbar stadsutveckling

DenCity: Hållbar stadsutveckling

Kommunikation och affärsutveckling i samverkansprojekt

DenCity är ett samverkansprojekt inom näringsliv, akademi och samhälle där lösningar för hållbara person- och godsmobilitet utvecklas och testas. IMCG bidrar I projektet med kommunikationsinsatser och affärsutveckling. Dessutom skapar företaget strategiskt utbyte med andra stadsutvecklingsprojekt för att DenCitys lösningar ska kunna gå från pilottester till att implementeras på fler platser. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för att lösningarna ska användas i kommande stads- och fastighetsutvecklingsprojekt. IMCG ingår även i projektets styrgrupp.

Projektet leds övergripande av CLOSER vid Lindholmen Science Park i Göteborg. I satsningen ingår förutom IMCG fler än 30 olika partners. Exempelvis Göteborgs Stad, Trafikverket, Chalmers, Ericsson,, Riksbyggen, DB Schenker, DHL, Ericsson, Göteborgs Universitet, Karlastaden Utveckling, PostNord, Riksbyggen, Svensk Digital Handel, Södra Munksjön Utvecklings AB och Älvstranden Utveckling.

Projektet finansieras av VINNOVA , Västra Götalandsregionen, Trafikverket samt övriga deltagande partners.

Vill du veta mer?

Kontakta Frida Barrett.