Innovationsledning och kommunikation för InspireWater

Innovationsledning och kommunikation för InspireWater

EU satsar på bättre vattenhushållning i Europas industrier.

InspireWater är projektet som har till syfte att ta fram innovativa tekniker för vattenhantering i resurskrävande stål- och kemiindustrier. IMCG leder innovationsarbetet inom exploatering och marknadsanalys för att skapa nytta och effekter av resultaten, bland annat genom att skapa acceptans inom industrin, hantera regulatoriska hinder och utveckla affärsmodeller som står livskraftiga efter projekttidens slut. IMCG arbetar strategiskt med IPR-management och råder partners att inte enbart förlita sig på generella avtal, såsom konsortieavtal (Consortium Agreement, CA), utan att också upprätta legala dokument som reglerar detaljer. På så vis minskar risken för att legala dispyter ska uppstå, samtidigt som möjligheten för de tekniker som utvecklas i projektet, får ökad möjlighet att nå marknaden.

IVL Svenska Miljöinstitutet koordinerar InspireWater, som får 5.5 miljoner euro av EU och kommer att löpa i tre och ett halvt år fram till år 2020. Målen är att sätta Europa i täten globalt på området vattenhushållning inom industrier och skapa fler kvalificerade arbeten samt sträva mot EU:s mål för resurseffektivitet och vattenhushållning.

Aktörerna kommer från offentliga myndigheter, globala stålbolag, forskningsinstitut och universitet i Sverige, Spanien, Schweiz och Holland deltar i projektet, tillsammans med IMCGs kontor i både London och Göteborg. Stor vikt läggs vid att de tekniker som tas fram når nästa nivå i innovationsprocessen och verkligen slår igenom på marknaden.

IMCG har utvecklat det unika konsortiet med 11 ledande aktörer och ansvarar för att leda och koordinera projektets nyttiggörandeprocess.

Vill du veta mer om InspireWater?

Kontakta Marie-Christine Napier.