Stöd för att kommersialisera vattenreningstekniker

Stöd för att kommersialisera vattenreningstekniker

Marknadsanalys som stödjer kommersialiseringen av vattenreningsteknologier som testas i projektet Inspirewater

IMCG har gjort en marknadsanalys för projektet InspireWater. Marknadsanalysen stödjer kommersialisering och fokuserar på vattenreningsteknik i processindustrin. Målet är att ge våra projektpartners BFI, MOL Katalyst and BLUE-tec en överblick av faktorer som påverkar deras chanser att nå ut på marknaden med sina respektive teknologier. Dessa faktorer är bland annat;

  • Marknadstrender
  • Lagar, regler och organisationer som har en påverkande roll på industrin
  • Olika vägar för att nå potentiella kunder
  • Konkurrenter och konkurrerande tekniker
  • SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot)
  • Tips på ytterligare läsning och tips på mötesplatser i industrin

Det har skett ett tydligt skifte från fokus på vattenrening till vattenåtervinning och återanvändning av resurser. Vattenbristen i världen har lett till implementering av hårdare regler, vilket i sin tur gör att processindustrin investerar i vattenreningssystem som uppfyller de nya kraven. Detta öppnar upp för oerhörda möjligheter för Inspirewaters mindre företag att komma in på marknaden.

Genom InspireWater uppstår möjligheter för BLUE-tec, BFI och MOL Katalyst att arbeta nära potentiella kunder och samarbetspartners såsom Sandvik, ArcelorMittal, Clariant och DOW. Dessa bolag har också bidragit med värdefull information till marknadsanalysen.

Vill du veta mer om marknadsanalyser eller projektet InspireWater?

Kontakta Ulrika Wahlström.