Digitalisera mera med Alfons Åberg

Utvecklingsprojekt för digitalt erbjudande till alla barn

Pandemin har påskyndat behovet av digital utveckling. Med digitalisering som verktyg kan Alfons Åbergs Kulturhus stärka sin ställning som en viktig samhällsaktör.  IMCG bidrar med projektledarstöd i kulturhusets verksamhetsutveckling där det digitala erbjudandet inkluderas för att nå ut till fler barn.  

IMCG:s uppdrag är att ge löpande stöd till projektledare för affärsutveckling av Alfons Åbergs Kulturhus digitala erbjudande. Målet är att bidra till ett projektresultat som beskriver hur digitala erbjudande kan inkluderas i verksamhetens affärsplan för 2022 och framåt.

Alfons Åbergs Kulturhus är ett etablerat besöksmål för barn 0–8 år och deras vuxna. Kulturhuset stärker barns rättigheter och utveckling genom lek och lärande. De vill vara ett ledande barnkulturhus där alla barn känner tillhörighet. Verksamheten drivs utan vinstintresse och har en styrelse som arbetar ideellt. Finansieringen sker genom egen försäljning, stiftelsemedel, partnerskap med näringslivet och bidrag från Göteborgs stad.

Med digitalisering som verktyg vill Alfons Åbergs Kulturhus växa och vidga verksamheten med avstamp i det goda arbete som redan görs på Alfons Åbergs Kulturhus. Med hjälp av karaktären Alfons Åberg kan de ge ännu fler barn tillgång till lek och lärande i ett större geografiskt upptagningsområde. Kulturhuset vill utveckla den digitala dimensionen för att skapa nya intäktskällor, nå ett större geografiskt upptagningsområde, möta målgruppens behov och kunna bli tillgängliga för fler. Kulturhuset vill skapa en fungerande affärsmodell som möjliggör digitala satsningar som en självklar del av den fortsatta verksamheten genom två digitala erbjudanden:

  • Digitala kemilektioner
  • Den digitala mötesplatsen

Digitala lektioner

Alfons Åbergs Kulturhus har lång erfarenhet av att förmedla lekfulla, interaktiva lektioner av mycket hög kvalitet i samarbete med akademin. Lektionerna kompletteras med en lärarhandledning med praktiska verktyg för att arbetet skall kunna fortsätta i det egna klassrummet eller på förskolan. Innehållet är kopplat till läroplanen för skola och förskola. Kulturhuset knyter även an till FN:s globala mål samt Barnkonventionen om barns rätt till utbildning och möjligheten att göra sin röst hörd. De pedagogiska projekten är goda exempel med syfte att stimulera barns intresse och nyfikenhet för naturvetenskap.

Den digitala mötesplatsen

Den digitala mötesplatsen bygger på barnens önskemål och finns på hemsidan samt i sociala medier. Här kan fler barn få tillgång till lek och lärande och möten över generationsgränserna möjliggörs. En utveckling kan innebära att komplettera med digitala föreställningar som kan vara såväl direktsända som video-on-demand. Ett viktigt komplement är att erbjuda digitala verktyg och enkla handledningar för att gemensamt kunna ta del av material som gör det möjligt att mötas över generationsgränserna.

Alfons Åbergs Kulturhus vill utveckla sin digitala mötesplats som bygger på barnens önskemål till ett värdefullt komplement samt utveckla den digitala dimensionen och förmedla avgiftsfria, interaktiva och lekfulla lektioner för 6–7-åringar i hela Sverige, och på sikt även i Norden samt i övriga delar av världen.

Deras test under 2020 med en livesänd digital kemilektion blev en stor framgång med 12 000 anmälda barn och pedagoger från Kiruna i norr till Vellinge i söder. Alfons Åbergs kulturhus ser en stor potential att gå vidare även inom andra ämnesområden samt anser sig ha ett vinnande koncept i upplägget med gestaltning, interaktiva övningar, experiment och frågechatt.

Foto: Tommy Holl

Vill du veta mer?

Kontakta Malin Westmark Telefon: 0766 – 36 53 08