Affärsutveckling

Pandemin har påskyndat digital transformation

2021-10-07

Coronapandemin har påskyndat den digitala transformationen i många organisationer. Under pandemin har vi på IMCG hjälpt företag och organisationer att utveckla sina affärsmodeller med digitalt tänk. Efterfrågan har varit stor – i alla möjliga branscher – nu gäller det att dra nytta av tekniken och gå från ord till handling.

Genom digitalisering kan man nå en bredare målgrupp och skapa nya intäktskällor. Under de senaste åren har flera företag och organisationer helt fått ompröva sin inställning till digitala verktyg – eftersom det blivit en viktig aspekt av tjänsterna. Vissa organisationer har utvecklat digitaliseringsstrategier. Men nyckeln är att genomföra dessa så att vi kan dra nytta av tekniken för att digitaliseringen ska bli verklighet.

Ett företag behöver inte alltid bygga egna affärssystem eller robotar för att kunna genomgå en digital transformation. I många fall kan det handla om mer kostnadseffektiva sätt, som att köpa in externa tjänster exempelvis; nya bokningssystem, webbshop etc. I större företag är det vanligt att förändring sker i en del av företaget, medans det i mindre företag är vanligare att skapa en helt ny digital affärsmodell.

”Nödvändigheten är uppfinnarens metoder”

Före pandemin fanns möjligheten att digitalisera, under pandemin blev det en nödvändighet. Digital transformation kan förändra en affärsmodell och under den senaste tiden har fler företag integrerat en digital affärsmodell.

– Pandemin visar att digitalisering är en nödvändighet. Det digitala kommer inte att ta över eller ersätta ordinarie verksamhet, men det måste ses som en naturlig del. Det handlar om att harmonisera digitala lösningar med analoga lösningar, säger Jonas Norrman, Verksamhetsutvecklare och Förändringsledare på IMCG.

När Coronakrisen är över kommer organisationer ha kommit olika långt med sin digitala övergång. Vem ska ta på sig ansvaret att minska det glappet? Hur ska vi använda digitalisering på ett ansvarsfullt sätt? Hur kan ditt företag skapa mervärde till kunderna genom en digital transformation? Förhöj kundvärdet genom att skruva till din affärsmodell med ett digitalt tänkt.

Kontakta Jonas Norrman om du vill veta mer

Telefon: 0766 – 36 53 01