Innovationsledning av Tysta Offentliga Rum

Område

Smarta städer, Innovation

Strategisk konsult

Innovationsledning, Finansiering, Expertis – Affärsutveckling, Strategisk kommunikation

Aktör

Apple Sweden, Ericsson Global, Göteborg Energi, Handelshögskolan Göteborgs Universitet, Interaktiva Institutet, Regin, Trollhättan Energi

Ett Vinnova-finansierat projekt för att möta de Globala målen i Agenda 2030.

Genom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum skapar vi ett koncept för den Hållbara, attraktiva staden.  Sveriges innovationsmyndighet Vinnova delfinansierar projektet med ambitionen att resultatet ska bidra till genomförandet av de Globala målen som finns i Agenda 2030.

I innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum skapas bullerdämpade platser mitt i stadskärnan. Störande trafikljud och buller dämpas med hjälp av avancerad teknik, som skapar en behagligare ljudupplevelse. IMCG leder projektet, ansvarar för innovationsprocessen, strategisk kommunikation och nya affärslösningar. Teknikkonceptet testas i parker och offentliga miljöer i London och Göteborg.

Den första demonstratorn var en busshållplats på Sven Hultins gata vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hållplatsen är en testarena för ljuddämpande teknik och har bland annat utvecklats med en bokbytarhylla. Busshållplatsen utgör även den andra ändhållplatsen för den nya elbussen som utvecklas inom Electricity-samarbetet. Tysta Offentliga Rum var med i Electricity Innovation challenge med hållplatsen som inspirerande lösning i utvecklingsverkstaden för utmaningen Attraktiva hållplatser. Den andra demonstratorn som testades bestod av 15 hexagoner på Masthuggskajen i Göteborg och invigdes maj 2016. En tredje demonstrator var en del av Ljusstråket i Julstaden Göteborg 2015, denna flyttades sedan till Masthuggskajen. Dessa är nu nedmonterade och finns i Älvstranden utvecklings ägor. Resultatet blev väldigt bra med en bullerdämpning om 20 dB enligt mätning och analys av Rise.

Satsningen startade som ett initieringsprojekt, som sedan beviljades ett samverkansprojekt (steg 2) inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation, inom området ”Hållbara attraktiva städer”. I november 2017 beviljades projektet det tredje och sista steget inom programmet med fokus på att ta innovationen till en pre-kommersiell nivå.

Följ projektutvecklingen via vår Facebook-sida och på LinkedIn.

Vill du veta mer om buller?

Folkhälsomyndigheten

Naturvårdsverket

Bullerkartläggning Göteborg

Vill du veta mer om Tysta offentliga rum?

Kontakta Magnus Andersson.