Helikopterperspektiv för lönsam och hållbar affär

Helikopterperspektiv för lönsam och hållbar affär

Insikter om hur flera affärsmodeller samverkar i en värdekejda

Det är viktigt för företag att utvärdera sin affärsmodell. Vi tar det gärna ett steg längre. Vi menar att det är avgörande att titta på hela värdekedjan och hur alla de affärsmodeller som ingår hänger ihop. Ingen aktör i värdekedjan kommer att producera, leverera, distribuera, köpa eller sälja, om det inte här en lönsam och hållbar affär – för slutkunden.

Vi arrangerar workshops kring affärsmodellernas värdekedja. Ett exempel är där vi tittade på värdekedjan för 2nd life batteries. Använda batterier från Volvos elbussar används i Riksbyggens hållbara satsning BrF Viva i Göteborg för ändamålet att lagra energi. Med i denna värdekedja är också bland andra Stena Recyling och Göteborg Energi. Fokus för värdekedjan är också leverans mot kund – de som ska bo i Riksbyggens hus. För om inte bostadsrättsföreningen vill ha lösningen, finns det ingen affär alls – för någon i värdekedjan.

Har du koll på den värdekedja där din affärsmodell ingår? Maximerar den befintliga värdekedjan nyttan för slutkunden?

Vi leder workshops kring affärsmodeller där hela värdekedjan synliggörs med fokus på slutkundserbjudandet. Vi utgår från en traditionell business model canvas-metod och anpassar den efter gruppen. Det bör finnas deltagare med från hela värdekedjan.

Vill du veta mer?

Kontakta Ulrika Wahlström.