Identifiering av potentiella marknader

Identifiering av potentiella marknader

Marknadsanalys för att hitta ett område där en banbrytande svensk teknik kan kommersialiseras.

”Marknadsanalysen har gett oss många nya insikter och bekräftade antaganden som kommer vara enormt värdefulla framåt.”

IMCG har gjort en marknadsanalys för ett Göteborgsföretag som utvecklar en helt ny teknik för att rena vatten från tungmetaller.  Det är en banbrytande, hållbar lösning, som ännu inte är välkänd för den breda marknaden. Företaget bakom lösningen har sedan tidigare kunskaper om vissa industrier som har behov av deras teknik och de känner även till flera potentiella konkurrenter, men behöver fördjupa och bredda den kunskapen. Marknadsanalysen visar bland annat på vilken typ av branscher – globalt sett –  som har störst behov av denna reningsteknik och listar de största aktörerna inom respektive bransch.

Marknadsanalysen innehåller bland annat:

  • Branscher med behov av vår kunds teknik, samt de största företagen inom respektive bransch
  • Marknadstrender
  • Konkurrenter och konkurrerande tekniker
  • Tips på mötesplatser för flera relevanta industrier
Vill du veta mer om marknadsanalyser?

Kontakta Ulrika Wahlström.