Analys kring samhällsutmaningar

Analys kring samhällsutmaningar

Underlag för strategidiskussion

Ledningen för en svensk verksamhet med inriktning mot innovation ville få underlag till en strategidiskussion och anlitade IMCG för att ta fram en internationell jämförelse med liknande organisationer.

Uppdraget inleddes med att undersöka mer traditionella KPI:er. Efter hand såg vi också behov av att lägga till andra typer av indikationer på vart verksamheterna är på väg till exempel genom att analysera hur de organiserar sig runt samhällsutmaningar och vilka typer av kompetenser de rekryterar. Här spelade kunskap om olika länders organisering av innovationsstödsystem en viktig roll.

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Norrman.