LoV-IoT

LoV-IoT

Miljöövervakning av luft och vatten i Göteborgs Stad med hjälp av IoT

Luft och Vatten med Internet of Things (LoV-IoT) är ett samverkansprojekt som pågår i Göteborgs Stad. Syftet är bland annat att mäta hur luftkvaliteten påverkas under bygget av Västlänken. På sikt är målet att utveckla en tjänst där göteborgarna enkelt kan se hur bra luften är just där de själva är, exempelvis på väg till skola och jobb. IMCG är projektpartner och bidrar med kommunikationsstöd och affärsutveckling.

Bakgrund
IoT Sverige har valt ut Göteborgs Stad som en av åtta hubbar i Sverige för att bli ledande på att använda Internet of Things (IoT) för innovativ samhällsutveckling. Programmet är en flerårig satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där hubbarna kan ansöka om medel för att lösa samhällsutmaningar med IoT.

LoV-IoT leds av Göteborgs Stad i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet AB, RISE Acreo, Vinnter AB, TalkPool AB, IMCG Sweden AB och RISE Interactive Institute.

I internationell framkant
Fokus i projektet är att utveckla övervakning av luft och vatten med smarta instrument. Som projektresultat är förhoppningen att de som jobbar i den kommunala organisationen får nya verktyg och att allmänheten på så sätt får en bättre bild av hur staden mår miljömässigt. Med rätt mix av partners med stort kunnande inom IoT och affärsutveckling placeras Göteborg i frontlinjen för miljöövervakning. Via projektpartnern IVL finns stor potential att även nå ut internationellt så att fler kan dra nytta av erfarenheterna som görs.

Fakta IoT
Internet of Things (IoT), sakernas internet på svenska, är föremål som till exempel hushållsapparater, maskiner och byggnader som har försetts med inbyggda sensorer, datorer eller internetuppkoppling. Föremålen kan då sammankopplas fysiskt eller via trådlöst nätverk och utbyta data. Källa: sv.wikipedia.org

Läs mer på IoT Sverige

Vill du veta mer om LoV-IoT?

Kontakta Jonas Norrman.