Kompetensutveckling för innovationsaktörer

Kompetensutveckling för innovationsaktörer

Kurs med inriktning på hållbarhet

På uppdrag av Swedish Incubators & Science Parks (SISP), TillväxtverketFöreningen för Universitetsholdingbolag (FUHS) och Swedish Network for Innovation & Technology Transfer Support (SNITTS) har IMCG utvecklat en utbildning för nyanställda som arbetar inom det svenska innovationsstödsystemet. Syftet med utbildningen är att etablera en gemensam grund där hållbarhet är en viktig pusselbit.

I uppdraget ingick att utveckla och genomföra flera pass i utbildningen samt bidra med utvecklingsidéer. Utbildningen varvade teori med interaktiva övningar, som ett sätt att utnyttja kompetensen i rummet samt skapa förutsättningar för fortsatt nätverkande.

Vill du bidra till projektet eller veta mer?

Kontakta Jonas Norrman.