PR, marknadsföring och event

PR, marknadsföring och event

Leverantör till europeiskt nätverk, Climate-KIC

Climate-KIC är Europas stora innovationsnätverk inom klimatområdet och en av de mest betydande satsningarna för hållbarhet och miljö. Fokus ligger på att skapa bättre förutsättningar för innovationer, forskning och affärsprojekt som bidrar till mer koldioxidsnåla lösningar att nå genomslag.

Medlemmarna i Climate-KIC består av stora universitet, forskningsinstitut, företag och stora städer.

Sedan hösten 2016 är IMCG upphandlad leverantör av kommunikationstjänster till det nordiska kontoret inom Climate-KIC.

IMCG levererar enligt avtalet PR, marknadsföring, video och event-tjänster främst i samband med satsningar i Sverige eller insatser kopplade till svenska aktörer.

Vill du veta mer?

Kontakta Mats Tiborn.