Kommunikationskoncept för hållbara transporter

Kommunikationskoncept för hållbara transporter

Strategier för nyttiggörande av forskning.

Felprioriterade transportinköp kan innebära stora förluster och slå mot ett företags hela organisation. Att effektivt ta de rätta besluten när produkter och komponenter ska fraktas är därmed av stort värde och kan leda till stora besparingar.

IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet arbetar gemensamt med att bygga upp ”Transportinköpspanelen”, vilket är en databas som används för utveckling av metoder för effektivare och mer hållbara transportinköp.

IMCG har på uppdrag av forskargruppen tagit fram kommunikationskoncept i form av workshopupplägg, utbildningsmetoder samt en press- och medietrategi för att nyttiggöra resultaten från databasen. Genom IMCG:s paketering kan inköpsmetoderna omsättas i praktiken och personerna bakom ”Transportinköpspanelen” kan knyta samman kunskap, utveckling, inspiration och nätverk vilket ger dem en betydelsefull position som katalysator.

Vill du veta mer om Kommunikationskoncept?

Kontakta Ulrika Wahlström.