PMO-support i stort EU-projekt med 18 partners

PMO-support i stort EU-projekt med 18 partners

EU-projekt PLEEC – Planning for Energy Efficient Cities.

PLEEC är ett tre-årigt EU-projekt med 18 partners från 13 länder i Europa som samarbetar för att städerna ska bli mer energieffektiva. IMCG:s EU-expert Elodie Labonne har uppdraget att vara så kallat ”Consortium Management Process Support”  åt projektpartner Eskilstuna Energi & Miljö. I stödet ingår bland annat processutveckling för projektgenomförande, rapportering och uppföljning samt korrespondens med EU-kommissionen.

Projektmålet är att genom samverkan mellan framstående vetenskap och innovativa företag i energibranschen ta fram modeller och arbetssätt för att minska energiförbrukningen i Europa. På så sätt bidrar konsortiet till EU:s övergripande 20-20-20 mål. En framgångsfaktor i projektet är man kombinerar teknologi, struktur och beteendeförändring, vilket ger bättre resultat.

Projektresultat är ett webbaserat verktyg som stöd för stadsplanerare vid framtagning av en handlingsplan för energieffektiviseringen. Ett annat resultat är en karta med visualiserad data över en stads energiförbrukning.

Vill du veta mer om PLEEC?

Kontakta oss.