Debattartiklar för landets största tidningar

Debattartiklar för landets största tidningar

Samordna budskap för genomslag.

I Mistras miljöstrategiska forskningsprogram Sustainable Investment Research Platform – SIRP, där IMCG ansvarade för kommunikationen, ägnades särskilt intresse åt hur pensionsfondernas förvaltaransvar kan omformas från kortsiktigt finansiellt perspektiv till att även inkludera långsiktiga ansvarsfrågor.

IMCG samordnande och var skrivstöd till flera debattartiklar, som bland annat publicerades i Dagens Industri. Via debattartiklar fick vi genomslag både för programmets resultat och nyttiggörande. Artiklarna ledde till flera mediepubliceringar och citerades exempelvis av regeringens departement och i rapporter.

Vill du skriva en debattartikel?

Kontakta Mats Tiborn.