Innovationstävling - Resenärskampen 2012

Innovationstävling – Resenärskampen 2012

Studenter formar framtidens hållbara resande.

En första version av IMCG:s koncept Resenärskampen genomfördes under 2012. Tävlingen fokuserade på nytänkande idéer för ett hållbart resande med hänsyn tagen till resenären och miljön. Tävlingsidéerna kunde handla om smartare kollektivtrafik, innovativa bränslesystem eller enkla vardagslösningar för pendlaren.

Resenärskampen riktade sig till studenter och forskare vid universitet och högskolor i Västra Götalandsregionen och det gavs möjlighet för den tävlande att aktivt ha kontakt med högt uppsatta beslutsfattare och inspiratörer i Göteborg och använda dem som bollplank. Detta skapade en unik process där unga människor tydligt kunde vara med och påverka agendan.

IMCG ansvarade för projektledning och kommunikation.

Vill du veta mer om Resenärskampen?

Kontakta Mats Tiborn.