Identifiera partners för EU-ansökan

Identifiera partners för EU-ansökan

Starka konsortium ökar chanserna.

För två börsnoterade IT-företag i Västsverige har IMCG, oberoende av varandra, identifierat möjliga partners vid ett eventuellt EU-samarbete. Uppdragen bestod även av att höja företagens kunskaper inom EU-finansiering och introducera dem i arbetsprocessen kring framtagandet av en EU-ansökan.

För ett av bolagen fanns även en drömpartner att arbeta med, vilket gjorde att IMCG djupanalyserade den önskade organisationen för att identifiera möjliga kärnfrågor och samarbetsområden.

Arbetet ingår i våra strategiska konsulttjänster inom Horisont 2020.

Vill du veta mer om att identifiera partners för EU-ansökan?

Kontakta oss.