Affärsnytta för hållbara attraktiva städer

Affärsnytta för hållbara attraktiva städer

Utmaningsdriven innovation: Funktionell växtlighet.

Antalet stadsinvånare ökar och städerna planeras allt tätare. Grönområden försvinner till förmån för nybyggnation. Därmed försvinner även de förtjänster som växtlighet står för som dämpat buller, minskade mängder partiklar i stadsluften, förmågan att binda regnvatten samt att sänka behovet av energi för uppvärmning och kylning.

I projektet arbetar vi med koncept- och affärslösningar, där de goda effekterna från växterna tas till vara vid ny-, om- och tillbyggnad. Det kan handla om nya produkter för grönska på tak och fasader, eftersom växter är både estetiskt tilltalande och utgör en viktig funktion.

IMCG är innovationsbärare och har skapat konsortiet för projektet där VEAB Mark & Trädgård, Göteborgs Stads park- och naturförvaltning, Pyramiden Arkitekter AB och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag ingår. Satsningen är ett Initieringsprojekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation, område ”Hållbara attraktiva städer”.

Vill du veta mer om Funktionell växtlighet i stadsmiljö?

Kontakta Johan Emanuel.