Innovativa Kalmar

Innovativa Kalmar

Gröna näringar och regional innovationskapacitet.

Tillsammans med trend- och analysföretaget Kairos Future utreder IMCG förutsättningarna för näringslivsutveckling i Kalmarregionen, med fokus på gröna näringar. IMCG:s roll är att bidra med kunskap om regional innovationskapacitet, genom att analysera det befintliga innovationssystemet samt rekommendera en fortsatt strategi.

Regional innovationskapacitet kan bland annat mätas i hur akademi, samhälle och näringsliv samarbetar samt hur stor förståelsen för varandras roller är.

Metoden som används knyter an till EU:s stöd till regionsutveckling inom ramen för Strukturfondsprogrammet och “smart specialisation strategies”.

Vill du veta mer om Innovativa Kalmar?

Kontakta Jonas Norrman.