Nyhetsbrev för nätverk

Nyhetsbrev för nätverk

Artiklar för innovativt Västsverige.

Gothenburg Action for Management of the Environment (GAME) är en betydelsefull mötesplats för alla företag som är engagerade i att bidra till ett innovativt Västsverige. Nyhetsbrevet som IMCG producerade under 2016 går ut till företag, myndigheter och forskningsorganisationer som vill stärka den västsvenska samhällsutvecklingen med innovationer och miljöteknik.

Vill du ha hjälp med ett nyhetsbrev?

Kontakta Mats Tiborn.