Digital evenemangsarena - Smart City Event

Digital evenemangsarena – Smart City Event

Lönsam mobilkommunikation inom besöksnäringen.

I Smart City Event arbetar IMCG fram lönsamma affärsmodeller för att passa besöksnäringen med perspektivet hållbara städer. Utgångspunkten är att skapa en attraktiv, digital marknadsförings- och kommunikationskanal för besökare vid större evenemang. Information, service och erbjudanden får en egen mediekanal med stor räckvidd, där stadens hållbara alternativ kan lyftas fram. Verktyget skapar direkt affärsnytta för företag som vill nå målgruppen före, under och efter evenemanget.

IMCG leder även konsortiet som tillsammans utvecklar, testar och demonstrerar Smart City Event.

Smart City Event finansieras av Vinnova i programmet Tjänstelyftet.

Vill du veta mer om Smart City Event?

Kontakta Jonas Norrman.