Strategiskt förarbete inför EU-projekt

Strategiskt förarbete inför
EU-projekt

Omvärldsbevakning inom EU – Horisont 2020.

Genom strategisk omvärldsbevakning och analys har IMCG på uppdrag av Stena Metall identifierat kommande utlysningar inom EU-programmet Horisont 2020. Vi anlitades i ett tidigt skede, vilket gav Stena Metall värdefull tid att planera sina kommande EU-insatser och prioritera projektvinklar.

Genom vår expertkompetens och unika metod kunde vi djupanalysera text från kommande utlysningar som ännu inte släppts offentligt. Stena Metall fick en sammanställning av relevanta utlysningar som matchar deras verksamhet och kärnfrågor. De fick kunskap om inom vilka projektområden de har störst möjlighet att vinna och effektiviserade sitt strategiarbete.

Vill du veta mer om Strategiskt förarbete inför EU-projekt?

Kontakta Magnus Andersson.