Innovationstävling - Resenärskampen

Innovationstävling – Resenärskampen

Resenärerna förnyar kollektivtrafiken.

För att fler ska välja tåg, buss och spårvagn krävs nya innovationer. Via innovationstävlingen Resenärskampen ska nya lösningar hittas, som ökar upplevelsen av att resa kollektivt och breddar produkt- och tjänsteutbudet även tiden mellan hållplatserna. Målet är att vinnaridén ska förverkligas och användas i Västtrafiks verksamhet. IMCG har tagit fram konceptet, byggt konsortiet och ansvarar för finansieringslösningar, projektkoordinering och kommunikation i projektet Resenärskampen.

Resenärskampen är även en arena för samhällsdebatt, där kollektivtrafik lyfts fram.

Deltagarna får möjlighet att träffa beslutsfattare från region, stad och näringsliv och använda dem som bollplank i sin egen idéprocess.

Vinnova och Västra Götalandsregionen står för projektets grundfinansiering.

Resenärskampen genomfördes våren 2014.

Vill du veta mer om Resenärskampen?

Kontakta Mats Tiborn.