EU-ansökan för en innovativ stad

EU-ansökan för en innovativ stad

Urban Innovation Action

Uppsala kommun har som mål att bli klimatneutralt innan 2030 och klimatpositivt innan 2050. Som ett led i arbetet vill kommunen tillsammans med partners aktivt utveckla verktyg och ramar för att kunna minska koldioxidutsläppen i takt med att staden växer.

IMCG har haft uppdraget att utveckla en ansökan mot det prestigefulla UIA (Urban Innovation Actions) för finansiellt stöd för att Uppsala kommun snabbare ska kunna nå målen och bli en av Sveriges mest innovativa stad.

IMCGs konsulter har stöttat Uppsala i utvecklandet av koncept, konsortium och inte minst med att ta fram en konkurrenskraftig ansökan för ett av de mest konkurrensutsatta programmen inom Europa.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Andersson.