Innovationsledning för lättare marknadsintroduktion

Innovationsledning för lättare marknadsintroduktion

Bidrar till minskad miljöpåverkan i städer

IMCG arbetar med städer såsom Göteborg, Utrecht och Nice för att tillsammans med marknadens aktörer ta fram affärsmodeller som möjliggör introduktion av ny teknik. Vi bidrar med expertis kring innovationsledning som gör att det blir lättare för tekniken att komma ut på marknaden.

Smarta städer runt om i världen söker alla produkter och tjänster som bidrar till att de högt uppsatta globala klimatmålen uppfylls. För både leverantörer och köpare av dessa produkter och tjänster måste affären vara lönsam. IMCG, som känner målgruppen – städer och fastighetsutvecklare – väl och vet vad de kräver, jobbar med utvecklingen av lönsamma affärsmodeller tillsammans med leverantörerna.

Vi har utvärderat ett tio-tal affärsmodeller inom områdena energieffektivisering, förnybar energi, mobilitet och ICT. Dessa har spetsats till då vi har fokuserat på att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva:

  • vad tekniken möjliggör
  • hur den nya värdekedjan ser ut med nya leverantörer
  • hur stor den potentiella marknaden kan bli i staden

Resultatet är att leverantörerna nu kan presentera affärsmodeller som är utformade så att olika aktörer inom stad och fastighetsbranschen kan förstå nyttan av dem och ta ställning till om de ska investera i dem eller inte.

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Norrman.