Affärsutveckling kommunalt energibolag

Affärsutveckling kommunalt energibolag

Effektivare kundservice med CRM-system

På uppdrag av ett svenskt kommunalt energibolag har IMCGs konsulter agerat expertresurs i affärsutveckling, vilket inneburit att: IMCG har anlitats som stöd i processen kring planering, inventering och implementering av CRM-system. IMCG har även stöttat förändringsarbete avseende rutiner kring kundtjänst kopplat till utvecklingen. Uppdraget innebar bland annat bearbetning och intern spridning av framtaget visionsdokument.

Vidare gav energibolaget IMCG uppdraget att göra en scanning av finansieringsmöjligheter gentemot svenska finansiärer (exempelvis Vinnova och Energimyndigheten) samt att inleda dialog med Energiföretagen Sverige för att utreda möjligheterna för ett samverkansprojekt tillsammans med andra kommunala energibolag.

Vill du veta mer?

Kontakta Johan Emanuel.