Project Management Office för en lärande organisation

Project Management Office för en lärande organisation

Struktur och mallar för stora EU-projekt

Att leda ett större EU-projekt kräver struktur och effektivitet. IMCGs roll i uppdraget har varit att fungera som ett förlängt projektkontor, PMO anpassat för den lärande organisationen. IMCGs konsulter har stöttat Akademiska Hus i projekthantering, årlig redovisning och administration i ett av deras EU-projekt.

Uppdraget innebar etablering av PMO-struktur bestående av verktyg och mallar samt övrigt stöd för att projektet skulle kunna drivas på ett effektivt sätt.

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Norrman.