Utformning av affärsmodell för storskalig kommersialisering

Utformning av affärsmodell för storskalig kommersialisering

inCharge – Lekfull design som sparar energi.

IMCG tog fram en affärsmodell som snabbt genererade Return On Investment för innovationsprojektet inCharge, där lekfullt designade IT-produkter visualiserade energianvändning. Exempelvis skapades sladdar som visade hur elektriciteten strömmade för att skapa ett medvetande. Projektet leddes och utvecklades av Interaktiva Institutet. IMCG utformade pitchar mot investerare och utbildade forskare inom innovation och nyttiggörande. Vi valde också ut kundsegment och träffade potentiella intressenter.

Vårt arbete resulterade i att man hittade kapitalstarka investerare som var beredda att satsa på projektet för att möjliggöra en snabb och storskalig kommersialisering.

Vill du veta mer om inCharge?

Kontakta Magnus Andersson.