AFFÄRSUTVECKLING OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR CELSIUS

Gröna IT-innovationer kopplade till beteendeförändring och affärsstrukturer.

IMCG arbetar tillsammans med världens största telekombolag för att ta fram digitala energitjänster kopplade till beteendeförändring och nya affärsstrukturer.

Skärpta direktiv kring energieffektivisering ställer krav att energibolagen måste se över sina traditionella erbjudanden och affärsmodeller. ”Gröna IT-innovationer för fjärrvärme” är ett innovationsprojekt som finansieras av Energimyndigheten och de svenska fjärrvärmebolagen genom forskningsprogrammet Fjärrsyn. Projektet ska storskaligt demonstrera hur hållbara IT-lösningar kan stärka fjärrvärmeaffären i praktiken.

Vill du veta mer om Gröna IT-innovationer för fjärrvärme?

Kontakta Magnus Andersson.