Reporter på plats: invigning Ronald McDonald Hus

Reporter på plats: Ronald McDonald Hus

Video i sociala medier under event.

Vid invigningen av tillbyggnaden av Ronald McDonald Hus i Göteborg arbetade IMCG som Reporter på plats. Under dagen administrerade vi uppdragsgivarens konto på Facebook och Instagram. Vi fyllde kontinuerligt de sociala flödena med bilder, videoklipp och intervjuer. Vi producerade även ett sammanfattande reportage kring invigningen att använda som kommunikationsmaterial och dokumentation i kundens sociala medier efter evenemanget.

Så nära ett hem man kan komma. Så nära ett sjukhus man behöver vara.
På Ronald McDonald Hus i Göteborg, som ligger strax intill Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, får familjer bo tillsammans under påfrestande behandlingsperioder oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par dagar, veckor, månader eller längre.

Tillbyggnaden av Ronald Mc Donald Hus har varit ett viktigt projekt där många företag och aktörer ideelt har bidragit med ekonomi, tid, kompetens och produkter. IMCG har under många år stöttat verksamheten på Ronald McDonald Hus som en del i vårt ProBono-arbete. Förutom Reporter på plats har vi bland annat bidragit med IT-stöd till den ordinarie verksamheten samt deltagit i välgörenhetsevenemang.

Exempel på filmer i Facebookflödet under invigningen

Vill du berätta din historia via video?

Kontakta Mats Tiborn