Förstudie: Impact Entrepreneurship

Förstudie: Impact Entrepreneurship

Så skapas fler företag med hållbarhet i fokus

Entreprenörskap är utpekat som ett viktigt redskap för att snabbt uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). I en förstudie ska IMCG undersöka hur vi får fler drivna intraprenörer och entreprenörer, som vill bygga upp och utveckla långsiktiga verksamheter som adresserar hållbarhetsmålen – så kallade ”Impact Entrepreneurs”.

De kompetensutvecklande insatser som görs idag i form av exempelvis utbildningar, tävlingar och inkubatorer förutsätter många gånger att du redan har en, i ditt eget tycke bra, idé som du vill förverkliga. Men det räcker inte. Hur fångar och stöttar vi bäst dem som inte har en konkret affärs- eller produktidé men väl ett engagemang och en vilja att lära sig?

Förstudien ”Impact Entrepreneurship Competence Development” är finansierad av Vinnova och syftar till att både undersöka läget och skapa ett momentum för förändring. I IMCGs arbete ingår att göra intervjuer med olika aktörer i Sverige och utomlands, genomföra omvärldsbevakning, studiebesök och workshopar. En viktig del är att identifiera och sprida goda exempel.

Tre verksamheter utgör en startpunkt för utforskandet:

Chalmers: Chalmers School of Entrepreneurship

KTH: Global Development Hub

Linköpings universitet: Right Agenda Accelerator

Vill du bidra till projektet eller veta mer?

Kontakta Magnus Andersson.