Open Innovation i regioner

Open Innovation i regioner

Verktyg för effektivare samarbeten.

För att driva framgångsrika innovationsprojekt tillsammans med flera parter måste ledning och organisering fungera. Annars blir roller och mål otydliga, vilket kan leda till att engagemang och möjligheter går förlorade.

I projektet Open Innovation i regioner samverkar IMCG med andra västsvenska aktörer inom näringsliv, samhälle och akademi för att ta fram metoder som underlättar arbetet i stora samverkansprojekt. Utifrån deltagarnas expertis och erfarenheter inom innovationsledning utvecklas verktyg som effektiviserar och säkerställer en god projektdrift framåt.

IMCG bidrar särskilt i projektet med att ta fram verktyg som effektiviserar:
* kommunikationsarbetet i öppna innovationsprojekt
* innovationsledningen vid trenddriven utveckling av innovationsmiljöer
* samt säkerställer framgångsrika trenddrivna innovationsmiljöer

Open Innovation i regioner finansieras av Västra Götalandsregionen och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektet genomfördes år 2015-2016.

 

 

Vill du veta mer om Open Innovation i regioner?

Kontakta Jonas Normman.