Konceptvalidering av geografiskt positioneringssystem

Konceptvalidering av geografiskt positioneringssystem

Omvandla excellent forskning till samhälls- och affärsnytta.

IMCG har kallats in som experter för att genomföra konceptvalidering, Proof of Concept, av en ny geografisk positioneringteknik. Tillsammans med en forskargrupp på Chalmers institution för signaler och system har IMCG ansökt om och beviljats medel från European Research Council (ERC) för att undersöka nyttiggörandet av excellent forskning.

Projektet som heter MapCOM möjliggör bestämmande av geografisk position med betydligt högre noggrannhet än dagens GPS-system, även i höjdled. Resultaten kan användas i en mängd olika applikationer.

IMCG:s uppdrag är att tillsammans med Chalmersforskarna och Innovationskontor Väst omvandla forskningen till samhällsnytta och affärsnytta. Det innebär bland annat att kartlägga värdekedjan och hitta aktörer med en marknadsnärvaro som effektivt kan ta forskningsresultaten till en global marknad.

 

Vill du veta mer om att omvandla forskning till samhälls- och affärsnytta?

Kontakta Magnus Andersson.