Film om renare luft och friskare barn

Film om renare luft och friskare barn

En internationell film som lanserar innovativ luftreningsteknik.

Luftreningsföretaget AirRevival ville berätta sin historia om hur en barnläkare från Kungälv såg infektioner och allergier öka bland förskolebarn och bestämde sig för att själv göra något åt saken. Resultatet: en helt ny luftreningsteknik som nu ska lanseras globalt.

IMCG fick i uppdrag att göra en film i berättande stil om luftreningsapparaten, som ska stärka den globala lanseringen. Vi beslöt oss för att filma på en förskola där AirRevival används, för att levandegöra berättelsen och låta de berörda själva berätta. Med filmtekniska grepp som green screen-teknik och ken burns-effekter lyfte vi fram kärnvärdena bakom innovationen och illustrerade dem på ett lekfullt och informativt sätt. Fokus lades på hur människors livskvalitet ökar med den renare luften.

Filmen är anpassad för att användas när AirRevival lanserar sig på flera marknader samtidigt, i luftföroreningarnas Kina och övriga Asien såväl som bland svenska förskolor.

 

Vill du berätta din historia via video?

Kontakta Anna-Karin Dahlin.