Konsultstöd för EU-medfinansiering

Battery storage

AIES: Alelion Intelligent Energy System

Konsultstöd för EU-medfinansiering – smart batteriteknik

IMCG har bistått med utveckling av AIES-konceptet, utveckling och koordinering av ansökningar, bistått i framdrift av projekten, hanterat rapportering mot finansiärerna och dessutom bistått med strategiska överväganden rörande affärslösningar, vidarefinansiering, teknikutveckling och strategi.

Genom att i AIES-projektet kombinera sina smarta batterier med innovativa fleet-managementsystem och moderna byggautomationssystem och sedan koppla ihop dessa med befintliga batterilager i form av hundratusentals truckbatterier i logistikcentraler och lager över hela världen tillgängliggörs enorm batterikapacitet under de tider då truckarna inte används utan enbart står under laddning. Batterikapaciteten kan då användas som energilager för att stötta utbyggnaden av hållbar energiproduktion, företrädelsevis vindkraft och solkraft men också bidra till energieffektivisering och flexibilitetsskapande i de smarta städernas energisystem.

Inom AIES bistod IMCG Alelion med att söka finansiering utifrån en strategisk nyttomaximeringsmodell där utlysningar valdes dels utifrån ett relevansperspektiv för de projekt man önskade finansiera men också utifrån ett nyttoperspektiv där stora delar av skrivna ansökningstexter skulle vara applicerbara på och relevanta för efterkommande ansökningar.

Företaget befann sig i en resurskrävande utvecklingsfas och det var av central betydelse att de insatser och resurser som avsattes för finansieringsansökningar skapade största möjliga nytta inom så många finansieringsprogram som möjligt.

Ansökningsarbetet resulterade i fyra dels sekvensiellla och dels parallella projektspår, H2020 SME1, Eurostars och KIC-inno energy, samtliga finansierade av projektmedel där IMCG skrivit ansökningarna.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Andersson, affärsutvecklingschef på IMCG