Klimatneutral Samhällsbyggnad

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn

En  konkurrenskraftig och lönsam byggsektor genom hela värdekedjan

Hur ser omställningen till klimatneutralitet inom bygg- och anläggningssektorn ut? Hur kan Byggföretagen på bästa sätt stötta sina medlemmar under kommande år? Byggföretagen har bett IMCG om hjälp att utvärdera deras färdplansarbete och att sätta en plan för arbetet framåt.  

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen och göra Sverige klimatneutralt senast år 2045. Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015 inför FN:s klimatmöte i Paris och samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria.

Inom  Fossilfritt Sverige tog bygg- och anläggningssektorn, inklusive fastighetssektorn, år 2018 fram: Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn. Målsättningen är att samla hela värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn kring en gemensam färdplan som tydliggör hur sektorns olika aktörer och beslutsfattare samt politiker kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige.

Byggföretagen stöttar medlemmarna i omställning till klimatneutrala erbjudande samt medverkan i det nationella färdplansarbete. Målet är en konkurrenskraftig och lönsam byggsektor genom hela värdekedjan.

IMCG:s uppdrag för Byggföretagen består i att: 

  • Utvärdera Byggföretagens roll i färdplanen
  • Ge förslag på en verksamhetsplan för de kommande åren som beskriver åtagande, arbetsprocesser, relationer till andra aktörer och kommunikation och interaktion med Byggföretagens medlemmar.

Läs mer på  webbsidan för Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn

Kontakta Jonas Norrman

Telefon: 0766 – 36 53 01