Ramavtal med Trafikverket

Trafikverket

Ramavtal med Trafikverket

Ansökningsstöd och rådgivning EU-projekt

Trafikverket ansöker och medverkar vid FOI-projekt som är finansierade av EU:s olika ramprogram för forskning. Målsättningen är att Trafikverket ska öka sitt engagemang internationellt och därmed ansöka och delta i fler EU-finansierade forskningsprojekt. För att säkerställa ett sammanhållet och effektivt arbete som kan genomföras snabbt och även kan anpassas till nya förutsättningar har Trafikverket upphandlat IMCG som konsultstöd inom detta område.

En viktig del av IMCG:s insatser för Trafikverket kretsar kring programmet Shift2Rail. Programmet drivs med 71 medlemsorganisationer vilka arbetar inom sex olika innovationsprogram, som tar ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa. Bland annat utvecklas kostnads- och energieffektiva tåg och avancerad signalteknik för att skapa mer effektiva järnvägstransporter.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Andersson.