Mobilitet

Vinst i EU-ansökan – nu rullar Shift2Rail-projektet vidare

2020-09-14

I innovationsprojektet In2Track3 inom programmet Shift2Rail anlitade Trafikverket IMCG för projektutveckling och ansökan om EU-finansiering. Projektförslaget blev godkänt och In2Track3 beviljades EU-stöd på 11 miljoner euro.

Trafikverket har som ambition att öka sitt engagemang internationellt och därmed ansöka och delta i fler EU-projekt. IMCG är upphandlade av Trafikverket som stöd i EU-ansökningsarbete där första uppdraget innebar en ansökan inom programmet Shift2Rail.

Genom finansieringsexperter från IMCG beviljades forskningsprojektet In2Track3 EU-stöd på €11 miljoner – och fick dessutom det högsta betyget man kan få av EU-kommissionen.

– En stor del av utvärderingen baserades på vilken nytta projektet kan generera i förhållande till det bidrag som EU betalar ut. Där lyckades vi tillsammans med Trafikverkets koordinator Pernilla Edlund och projektets alla skickliga partners leda i bevis att In2Track3 skapar stor nytta på många olika plan säger Johan Emanuel, projektledare och finansieringsexpert på IMCG.

Pernilla Edlund, projektledare och koordinator för In2track3 på Trafikverket stämmer in och poängterar att det är komplext att arbeta med EU-ansökan och att hålla i ett samarbete mellan 28 partners. Därför tog man hjälp från IMCG för just den biten.

– Att skriva EU-ansökan är en byråkratiskt administration som är komplext och krångligt. Det är en komplicerad EU-ekonomiredovisning som är svår att förstå dig på, där fanns det ett behov att hålla ihop det hela. Vi fick jättestor hjälp av IMCG som kunde bidra till den kompetensen så att vi fick EU-stöd för att kunna genomföra projektet.

In2Track3 är ett forskningsprojekt och är en fortsättning på projekten In2Track och In2Track2.

– In2Track och In2Track2 är föregångarna till vårt projekt, och det har forskats en hel del i dessa. Vi gör en del saker ute i fält redan idag där vi testar teorier, bygger digitala modeller och annat. Det är en iterativ process där vi upprepar andra operationer till önskat resultat uppnåtts, fortsätter Pernilla Edlund.

Nu går arbetet in i fas två, där IMCG fortsätter samarbetet tillsammans med Trafikverket med att förbereda projektstarten av In2Track3.

– Nu samarbetar vi med EU:s project office och projektets handläggare för att få ihop ett kontrakt med alla partners, säger Annki Edström projektledare på IMCG.

In2Track har som mål att öka hållbarheten i det europeiska transportsystemet, att utveckla det europeiska järnvägssystemet för att möta nutida och framtida transportbehov men också för att stärka den europeiska järnvägsindustrin. In2Track3 beviljades EU-stöd på €11 miljoner, projektgruppen består av 28 partnerorganisationer i fem europeiska länder och projektstart är satt kring årsskiftet 2020/2021.