Copy webb

Copy webb

Nya texter till Drivhuset Norden

På uppdrag av Drivhuset Norden har IMCG producerat texter till organisationens nya hemsida.

Då Drivhuset Norden innefattar 14 lokala kontor höll IMCG inledningsvis en workshop med nyckelpersoner från olika kontor för att skapa en gemensam grund. Gruppen fick tillsammans, under ledning av IMCG, arbeta med att ta fram kärnvärden och prioritera budskap.

IMCG producerade inom uppdraget ett antal strategiska nyckeltexter för Drivhuset med rätt innehåll och tonalitet för att positionera Drivhuset. IMCG levererade också en grundstruktur för hemsidans användargränssnitt.

Vill du veta mer?

Kontakta Mats Tiborn.