EU-strategi för transporteffektivitet

EU-strategi för transporteffektivitet

Identifiera utlysningar och matcha H2020 med planerade satsningar.

På uppdrag av Closer, en internationell arena för forskning, utveckling och innovation inom transporteffektivitet, har IMCG gjort en omvärldsanalys med fokus på EU-programmet Horisont 2020.

Closer är en del av Lindholmen Science Park och är en miljö där akademi, näringsliv och myndigheter samverkar för ökad transporteffektivitet. Målet är att stärka hela innovationskedjan från forskning och demonstration fram till färdiga tjänster och produkter.

I uppdraget för Closer identifierade IMCG relevanta utlysningar inom EU-programmet Horisont 2020, genom att djupanalysera färdplaner och strategier inom mobilitet och transport. I uppdraget ingick även att ta fram nyckelområden som EU kommer att satsa på inom ämnesområdet som ännu inte tagits upp i de svenska framtidsstrategierna för transportsektorn.

Fokus för Closer är att vara en nationell resurs som initierar och riggar demonstrationsprojekt inom transporteffektivitet samt koordinerar storskaliga EU-projekt.

Arbetet ingår i våra strategiska konsulttjänster inom Horisont 2020.

Vill du veta mer om EU-strategi för transporteffektivitet?

Kontakta oss.