Finansiering och utveckling av internationellt konsortium

Finansiering och utveckling av internationellt konsortium

Eurostar-ansökan

IMCGs konsulter har tillfört expertkompetens inom finansiering av stora EU-projekt.

På uppdrag av kunden har IMCG inventerat möjligheterna till mjuk finansiering från EU, på kort och lång sikt, koncept- och projektutveckling.

Insatserna har hittills resulterat i finansiering i miljonbelopp via EU-kommissionens innovationsprogram Eurostar. Ett unikt, internationellt konsortium inom framstående energieffektivisering har bildats med hjälp av IMCGs breda och globala nätverk.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Andersson.