Texter för stadsutveckling

Direktanvisning

Texter för stadsutveckling

Stadsutveckling är mycket mer än att uppföra en byggnad på en viss yta. Det handlar om samhällsförståelse och förmågan att se in i framtiden, att förutspå vilka behov ett område eller en stadsdel har och att tillföra funktioner som ger platsen rätt riktning.

IMCG har för TG-gruppen och Kanozi Arkitekter utvecklat textunderlag att använda för direktanvisning av mark, som beskriver hur företagen kan samverka i stadsutvecklingsprojekt. IMCG har tagit fasta på att lyfta och förena företagens kärnvärden och möta upp de förväntningar som finns på fastighetsutvecklare idag.

Vill du veta mer?

Kontakta Mats Tiborn.