Avancerad analys för EU-projekt

Avancerad analys för EU-projekt

Förarbete i flera steg inför projektansökan.

Arbetet med ett stort EU-projekt börjar långt innan projektansökan skrivs.

Åt Swedish ICT, med de tillhörande forskningsinstituten Acreo, SICS, Viktoria och Interaktiva Institutet har IMCG gjort ett avancerat förarbete uppbyggt i flera steg.

  • Identifiering av utlysningar i Horisont 2020, som stämmer överens med organisationernas nyckelområden
  • Djupintervjuer med relevanta EU-direktorat
  • Analysering av trender och prioriterade inriktningar
  • Identifiering av de mest lämpade samarbetsparterna inom både näringsliv och forskning på den europeiska marknaden
  • Matcha organisationerna med verksamheter som tidigare koordinerat och lett framgångsrika EU-projekt, för att skapa ett starkt konsortium

Insatsen lägger grunden till en konkurrenskraftig EU-ansökan. Förarbetet förenklar konsortiebyggandet och skrivprocessen avsevärt och ökar chanserna till ett godkänt projekt.

Arbetet ingår i våra strategiska konsulttjänster inom Horisont 2020.

Vill du veta mer om Avancerad analys för EU-projekt?

Kontakta Magnus Andersson.