EU-finansiering

Effektiv förstärkning inom impact för forskningsinstituts ansökan

Rollers som målar grönt, rött, orange och blått

Effektiv förstärkning inom impact för forskningsinstituts ansökan

Ett större nordeuropeiskt forskningsinstitut vände sig till IMCG för stöd i ansökan om EU-finansiering. Institutet är starka inom sitt område med tung expertis, men för att få EU-finansiering krävs fler färger på paletten. IMCG bidrog med impact, genomslag och kommersialisering.  

Institutet stod på egen hand för en mycket stark ansökan inom de tekniska bitarna. För att få EU-medel beviljade krävs dock att man har en tydlig och effektiv idé om hur de tekniska lösningarna ska fortleva efter projektet avslutats och en plan för hur resultaten ska nå maximalt genomslag. IMCG har mycket lång erfarenhet av detta och bidrog med denna plan i ansökan på ett tydligt, strukturerat och genomarbetat sätt.

Med enorma klimatutmaningar är EU mer än någonting inriktade på stort genomslag för det man finansierar. Det räcker inte med bra resultat, resultaten måste även gå att skala upp och replikeras. Här kommer IMCGs kompetens in med lång erfarenhet av att ta fram exempelvis kommersialiserings och exploateringsplaner. 

Hjälpen vi fick av IMCG var ovärdelig! Vi har all expertis vi behöver, utifrån ett vetenskapligt perspektiv, och är vana vid att stötta våra forskare med utvärdering i deras ansökningar på det sättet, men genomslag, kommersialisering och outreach är vi inte experter på. Därför var hjälpen från IMCG väldigt uppskattad. IMCG var snabba i sin leverans, vilket var värdefullt eftersom vi hade en snar deadline.

Kontakta Ulrika Wahlström

Telefon: 0766 – 36 53 06