Copy hemsida och säljmaterial

Copy hemsida och säljmaterial

Bygga varumärke för start-up

IMCG har åt ett nystartat bolag inom CSR och hållbar konsumtion arbetat med grundläggande kommunikationsinsatser för att bygga varumärket och tydliggöra affärsidé och erbjudande.

IMCG startade uppdraget med en workshop för att prioritera budskap och spetsa affärsidén. Därefter producerades nyckeltexter för webben. Vi tog även fram ett nytt namnförslag, tagline och en skiss på strategisk layout för hur hemsidan kan se ut.

I nästa steg producerade vi säljmaterial som matchar hemsidans texter så att potentiella kunder känner igen sig i de olika materialen.

IMCGs tjänsteområden finansiering, innovation och kommunikation har arbetat nära varandra för bästa effekt, då kunden har haft behov av samtliga våra tjänster. Genom att kombinera flera kompetenser inom IMCG samtidigt har kunden fått en spetsig byrålösning där vi parallellt har arbetat med affärsutveckling, kommunikation och ansökningar för offentlig finansiering till utveckling.

Vill du veta mer?

Kontakta Mats Tiborn.