Mätning av värdeskapande

Mätning av värdeskapande

Insikter för att utveckla framtidens AI

Framtidens AI-lösningar inom fordon, hälsa och sjukvård utvecklas tillsammans av företag och forskare inom ramen för CAISR, ett centrum inom Högskolan i Halmstad. Som ett led i deras verksamhetsutveckling intervjuade IMCG aktiva samarbetspartners för att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar.

I uppdraget ingick även att föreslå vägar framåt och föra samtal med personalen om dessa förslag. En viktig framgångsfaktor har varit en genuin förståelse för komplexiteten i avancerad forsknings- och innovationsverksamheter där forskare och företag har olika tidshorisont.

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Norrman.