Affärsutveckling

IMCGs största investering någonsin gynnar energiomställningen

2021-02-05

IMCG leder det Horizon 2020-finansierade smarta elnäts projektet FlexiGrid med partners från hela Europa. Satsningen innebär en mångmiljoninvestering för IMCG.
– Projektet utvecklar och demonstrerar flexibilitetsmarknader och lösningar i full skala.  Ett område på uppgång, där våra kunder inom energi- och fastighetssektorn ser en framtida hållbar affärsmöjlighet, säger Magnus Andersson, delägare, IMCG. 

Elnätsbolag behöver ta in ny teknologi och arbeta med nya affärsmodeller för att undvika massiva investeringar i elnätskapacitet inför en kommande våg av elektrifiering av transporter och industri. Samtidigt måste utmaningen med varierande tillgång på el från sol och vind lösas.

IMCG gör sin största investering någonsin genom Flexigrid. I projektet utvecklar IMCG tillsammans med projektpartners flera av de flexibla lösningar som elnäten behöver, så som flexibilitetsmarknader, med tillhörande tjänster och IT-plattform.

IMCG bygger genom projektet kompetens och utvecklar tjänster som kommer göra det smidigt för energibolag att genomföra energiomställningen, säger Magnus Andersson.

Marknad i förändring 
Flexigrid innebär en unik möjlighet för IMCG att arbeta med och utveckla flexibilitetsaffären för huvudaktörerna i aktörskedjan på en marknad som är under förändring. Här testas vilka affärsmodeller och vilken affärslogik som kan driva flexibla marknader. IMCG utvecklar även finansieringslösningarna som behövs för att möjliggöra satsningen, skapar modeller för innovation management, hur omställningen ska genomföras i praktiken och även lösningar för förändringskommunikation och acceptans.

IMCG handlar om impact och hållbar omställning. Elnäten är en nyckel för att klara elektrifieringen av samhället. Därför skapar vi metoder för att säkra att flexibilitetslösningarna kan omsättas i verkligheten och rullas ut på marknaden, säger VD Jonas Norrman.

Genom att delta i EU-projekt som FlexiGrid, UNITED-GRID och IRIS Smart Cities bygger IMCG kompetens kontinuerligt för att kunna ge energibolagen och fastighetsbolagen samt deras kunder goda förutsättningar att klara energiomställningen genom att rulla ut flexibilitet och klara kommande kapacitetskrav med hög kvalitet och god ekonomi i behåll.

Vill du veta mer om IMCGs tjänster inom energiomställningen?

Kontakta Magnus Andersson