IMCG

Mer förnybart i elnätet – IMCG leder storsatsning

2020-01-23

För att klara framtidens elförsörjning, såväl kapacitetsmässigt som 100 procent förnybart krävs flexibilitet i elnäten. Därför satsar EU stort på projektet Flexigrid där smarta och flexibla lösningar ska utvecklas och föras in i elnäten. Satsningen leds av IMCG.
– Vi ska skapa bättre förutsättningar att klara energiomställningen. IMCG är experter på impact och vi satsar därför extra på kommunikation och exploateringsarbete i projektet, säger Mats Tiborn, som leder kommunikationsarbetet inom Flexigrid.

IoT och blockchain
Europas elnät ska in i framtiden. Med hjälp av Internet of things, blockchain och elbilar som delar el till nätet möter projektet Flexigrid den växande kapacitetsbristen och ger utrymme för mer förnybart i våra elledningar.
– Men bra lösningar är inte nog. Någon måste besluta att teknologin ska tas i bruk och effektivt kommunikationsarbete verkar i sammanhanget som en brygga för att den nya kunskapen tas i bruk och bidrar till samhällsnyttan, säger Mats Tiborn, kommunikatör på IMCG.

Intresse och förståelse
I projektet arbetar forskare, elnätsoperatörer, mjukvaru- och affärsutvecklare tillsammans. IMCG ansvarar för kommunikationsinsatser och exploaterings- och etableringsarbete med målet att skapa intresse och förståelse hos såväl elnätsbolag och dess kunder som hos politiker och finansiärer.
– De flesta elnätsbolag är medvetna om att ny smart teknologi förr eller senare måste in i deras system. Vårt jobb är att nå genomslag på rätt ställe hos rätt aktörer, inte minst med ett effektivt kommunikationsarbete där dialog står i fokus. Genom att också tidigt koppla affärsmodeller till resultaten har vi goda förutsättningar att nå verklig samhällsnytta och öppna upp för mer förnybar el i nätet, säger Mats Tiborn.