Finansering

Skriv en vinnande EIF-ansökan

2022-05-17

I mars 2023 år går nästa deadline för ansökan för finansiering hos EU:s innovationsfond. Det betyder att det är hög tid att påbörja arbetet med ansökan. Behöver du stöd? Ta hjälp av någon som kan. 

– Vi på IMCG har tillsammans med Granitor mångårig och djup erfarenhet av alla de ingredienser som ingår i en välbakad EIF-ansökan. Vi balanserar projektägarens behov att utveckla och söka kapital för det enskilda projektet samtidigt som vi tar hänsyn till EU:s mål med fonden – storskalig utrullning för att möta 1,5 graders målet och hållbar tillväxt, säger Magnus Andersson på IMCG International.

European innovation fund (EIF), eller EU:s innovationsfond, är ett finansieringsprogram för demonstrationer av innovativ teknik i full skala som ska bidra till att minska utsläpp av växthusgaser. De första utlysningarna publicerades under 2020. Nu öppnar snart nya utlysningar för större projekt. Och deadline för ansökan är i mars 2023.

Under förra periodens ansökningsprocess fick endast sju av 311 ansökningar finansiering inom EIF när det gäller så kallade stora projekt. En av dessa framgångsrika ansökningar gällde Stockholm Exergi med projektet Beccs Stockholm. Det var IMCG som tillsammans med Granitor (före detta Midroc) fick förmånen att stötta Stockholm Exergis interna resurser under ansökningsprocessen.

– Granitor är teknikkonsulten som lägger det stora hållbarhetspusslet tillsammans med IMCG, där vi stöttar våra kunder i deras omställningsresa, säger Mikael Kullman på Granitor.

IMCG och Granitor har tillsammans expertis inom viktiga områden som är centrala för ansökan, till exempel dess huvuddokument feasibility study, business plan, operational capacity,  degree of innovation och knowledge sharing plan.