Finansering

Därför är det viktigt för EU med knowledge sharing och uppskalning

2022-05-05

Ditt utvecklingsprojekt är jätteviktigt för dig och bolaget du jobbar för. EU finansierar projekt som visar potential för uppskalning och replikering. Att dela kunskap möjliggör för andra att göra samma sak, vilket bidrar till att Europa når klimatmålen.

Har du tänkt att söka finansiering från European Innovation Fund (EIF), EU:s Innovationsfond, så är det hög tid att börja förbereda sig.  Deadline för ansökan är i mars 2023. EIF är ett finansieringsprogram för demonstrationer av innovativ teknik som ska bidra till att minska utsläpp av växthusgaser. De första utlysningarna publicerades under 2020, och nu är det alltså dags igen.

– En viktig del i ansökan är biten som handlar om knowledge sharing. EU vill att de framgångsrika projekten ska skapa förutsättningar för replikering och skalbarhet, helt enkelt att kunskapen ska kunna delas och plockas upp av fler aktörer inom EU, säger Ulrika Wahlström på IMCG.

Faktum är att 20 procent av en EIF-ansökan handlar om möjligheter för uppskalning och replikering – knowledge sharing. Fokus ligger inte enbart på traditionell projektkommunikation, utan snarare en kombination av ”vanlig” kommunikation och att man delar med sig av tekniskt kunnande och lärdomar man får under projektets gång.

Konsortiet som söker finansiering från EU:s Innovationsfond måste se till att den strategiska kommunikationsavdelningen gifter sig med avdelningen som besitter den tekniska kompetensen, säger Ulrika Wahlström, IMCG.

EU har inget intresse i att ge en ensam aktör eller ett enskilt projekt finansiering i miljardklassen. EU vill se en tydlig plan – en Knowledge sharing plan – som visar på potential för skalbarhet och replikering av tekniken och värdekedjan som behövs för att förverkliga projektet.

→ Det är en konst att skapa en kommunikationsstrategi och en knowledge sharing plan som täcker skalbarhet och replikering . Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om detta om om hur man bygger upp en konkurrenskraftig EIF-ansökan.

Att skriva en vinnande ansökanIMCG och Granitor stöttade Stockholm Exergi i att designa och skriva EIF-ansökan för deras projekt Beccs Stockholm. Den blev en av de sju EIF-ansökningar som var först ut att få finansiering från EIF-fonden, som CINEA står bakom. Det var 311 sökande totalt. Förutom kunskapsspridning och möjliggörande av uppskalning och replikering (Knowledge sharing) ingår i en ansökan bland annat utveckling av affärsmodell (Business model), utveckling av innovationshöjd (Degree of innovation) mm. IMCG är starka på just dessa områden. Kontakta oss gärna om du vill få rätta förutsättningarna för din EIF-ansökan.